The Student Hotel

The Student Hotel heeft een fietshuursysteem. Dat wil zeggen dat de gasten van The Student Hotel de mogelijkheid hebben fietsen te lenen. ‘Long stay guests’ die voornamelijk gebruikmaken van deze dienst zijn vrijwel allemaal internationale studenten.

Aan het begin van dit project was een groot deel van deze fietsen kapot. De hoofdvraag vanuit The Student Hotel was: Hoe kan het verantwoordelijkheidsgevoel van de studenten worden vergroot, zodat de fietsen minder snel kapot gaan?

In samenwerking met medestudenten

Concept: Sarah, Lisa and Alieke

Visual Impression: Lisa Dekker  

DESIGN VOOR GEDRAGSVERANDERING BIJ STUDENTEN

Omdat het probleem van deze opdracht niet vanuit één hoek komt is er ook niet één oplossing. Bij dit probleem is het nodig dat verschillende partijen aanpassingen verrichten in het huidige systeem waardoor de fietsenservice beter gaat functioneren en minder problemen veroorzaakt. 

Bij het zoeken naar oplossingen is gekeken naar drie factoren, de fiets, de applicatie en de omgeving (fietsenkelder en receptie). 

Deze factoren onderzochten we los van elkaar om vervolgens een overkoepelende oplossing te creëren.

Tijdens ons ontwerpproces deden we samen onderzoek met de studenten van The Student Hotel zelf. Door deze co-creatie wilde we de betrokkenheid vergroten.

We deden deskresearch naar trends onder de doelgroep. Onderzochten de fietsen, de bestaande applicatie en de fietsenstallen d.m.v. gesprekken met betrokkenen en Fly on the wall methode.

Aan de hand van dit onderzoek adviseerde we een tweedelige oplossingsrichting. We adviseerde veranderingen in de omgeving en aanpassingen aan de fietsen zelf. Samen vormt het de uitkomst van het concept. Leidende principes van dit concept zijn:

SOLIDARITEIT – SOCIALE CONTROLE – PERSONALISEREN – CREATIVITEIT

OMGEVING: We willen de solidariteit en sociale controle verhogen door fietsservice per gang aan te bieden in plaats van het hele hotel. Op deze manier zijn de studenten van elke gang verantwoordelijk voor hun eigen fietsen. De studenten weten dan met wie zij de fietsen delen. Ze kennen elkaar omdat ze buren zijn in dezelfde gang. Dit vergroot het verantwoordelijkheidsgevoel. Het wordt gevisualiseerd in de omgeving door de gangen een andere kleur te geven, deze kleur komt overeen met de kleur van de box in de fietsenkelder waar hun fietsen staan. De fietsen zijn ook te herkennen aan de gangkleur die terugkomt in de voor- en achterkant van de fietsen. Van elke gang is één student eindverantwoordelijk voor de fietsen van die gang. Het is hun taak om ervoor te zorgen dat de fietsservice goed verloopt. Deze student stimuleert de andere gangmaatjes om kleine problemen zelf op te lossen, zoals het repareren van een fietsband.

FIETS: De fiets moet worden aangepast aan de behoeften van de student. Dit betekent dat er een tassenrek moet zijn. Door het niet te groot te maken en vooraan te plaatsen verkleint de kans dat studenten dit rek gaan gebruiken om op te zitten. Ook is er de mogelijkheid om de fietsen te ‘pimpen’, wat ervoor zorgt dat de studenten het meer als eigen bezit gaan gebruiken waardoor ze er voorzichtiger mee om gaan. Als de fietsen per gang worden gepimpt, vergroot dat ook het saamhorigheidsgevoel.

Door deze twee adviezen te implementeren in de fietsenverhuur zal dit een positieve gedragsverandering bij de studenten te wegen brengen.